tanec - časopis o tanci a pohybe


Objednávky

Časopis si teraz môžete objednať u nás na adrese distribuciatanec@gmail.com

Časopis Tanec je dostupý:

- v distribučnej sieti spoločnosti MEDIAPRINT-KAPA PRESSEGROSSO, A.S. - stánky Mediapress vo vybraných mestách: Bratislava, Banská Bystrica, Trnava, Nitra, Košice, Žilina, Piešťany, Nové Zámky, Komárno, Liptovský Mikuláš, Prešov, Poprad, Spišská Nová Ves, Zlaté Moravce, Levice, Topolčany, Banská Štiavnica, Kremnica, Zlaté Moravce, Partizánske
- cez distribučnú spoločnosť ARES
- v kníhkupectve Prospero - Divadelný ústav, Jakubovo nám., Bratislava
- v kníhkupectve Artfórum Bratislava
- v Galérii Médium, Hviezdoslavovo nám., Bratislava
- na Stanica Žilina - Zárečie
- v Divadle Štúdio Tanca, Banská Bystrica
- v Studiu ALT@, Praha