tanec - časopis o tanci a pohybe


Kontakt

Šéfredaktorka:
Lucia Holinová
tel. +421948000757
tanecportal@gmail.com

Redakcia:
Eva Gajdošová
Marta Poláková
Marek Godovič
Zuzana Vasičáková Očenášová

Editorka:
Nataša Holinová


Layout a vizuálny koncept:
Vladimír Holina

Distribúcia:
Katarína Krnová
distribuciatanec@gmail.com

Inzercia:
Soňa Michaláková

Vydavateľ:
VERBUNK, s.r.o
Májkova 1
811 07 Bratislava
IČO: 36 741 116
verbunk@verbunk.com

Časopis z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

ISSN 1339 – 7699
Registrácia MKSR EV 5010/14